ชุดชาร์ปคอเอสไปร์ EVERDIGM (ใช้กับปั้ม)

Product Code:  P01-1029E
S/N:  H2060830

ความโตด้านล่าง 11.90 เซนติเมตร
ความก้วางหน้าแปลน 13.00 เซนติเมตร
ความโตด้านใน 8.00 เซนติเมตร
ความกว้างของบ่าด้านใน 10.00 เซนติเมตร
ความสูง 13.50 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898