บล็อกไซเรนเดอร์ซ่อมปั๊ม Hydr.Pump A10VO28 (13) DR

Product Code:  K01-1003
S/N:  D2204

ความก้วาง 8.30 เซนติเมตร
ความสูง 2.60 เซนติเมตร
ความโตด้านในฟันเฟือง 2.60  เซนติเมตร
ฟันเฟือง18ฟัน

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898