ปั๊มไฮดรอลิคบูมลูกเล็ก  EVERDIGM

Product Code:  H01-0007E
S/N:  H2080166

ความยาว 25.00 เซนติเมตร
ดวามหนาของหน้าแปลน 10.70 เซนติเมตร
ความสูงของหน้าแปลน 10.00 เซนติเมตร
ความหนาของแกนเฟือง 3.50 เซนติเมตร
ความยามของแกนเฟือง 4.30 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898