ประกับรัดท่อมีฐานแบบมีหางยึดน็อต SK-H 5.5 (Low Pressure)

Product Code:  C03-0005E
S/N:  26620125

ความยาวระหว่างหัวถึงท้ายประกับ 27 เซนติเมตร
ความยาวระหว่างตัวประกับ 19.5 เซนติเมตร
ควาวกว้างด้านในประกับ 14.1 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในร่องประกับ 2.8  เซนติเมตร
ความหนาด้านบนตัวประกับ 2.7  เซนติเมตร
ความหนาด้านในตัวประกับ 5.2  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898