ริงค์ล็อคท่อ Low pressure 4.1mm

Product Code:  C03-0011
S/N:  056852008, D8011006

ความกว้างรอบนอกของริ้งล็อค 14.8 เซนติเมตร
ความกว้างรอบในของริ้งล็อค 13.4 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในริ้งล็อค 12.3 เซนติเมตร
ความหนาของปากริ้งล็อค 1.2 เซนติเมตร
ความสุงด้านในตัวริ้งล็อคถึงปากด้านใน 3.5   เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898