ประกับรัดท่อขันแน่นด้วยน็อต 2  ตัว (คอบูม) รุ่นใหม่  SK-S 5.5 (Low Pressure)

Product Code:  C03-00032
S/N:  027707001,D8050007

ความยาวระหว่างหัวถึงท้ายประกับ 23.5 เซนติเมตร
ความยาวระหว่างตัวประกับ 19.5 เซนติเมตร
ควาวกว้างด้านในประกับ 14.2 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในร่องประกับ 2.7  เซนติเมตร
ความหนาด้านบนตัวประกับ 2.7  เซนติเมตร
ความหนาด้านในตัวประกับ 5.2  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898