ข้องอ 90 ZXV

Product Code:  C02-0010
S/N:  254710007,26630001

ความยาวท่อด้านบน 52  เซนติเมตร
ความยาวท่อด้านล่าง 26  เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอกด้านหน้า 20.5   เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบในด้านหน้า 15  เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อด้านหน้า 2.8 เซนติเมตร

ความกว้างของปากท่อรอบนอกด้านหลัง 16.5   เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบในด้านหลัง 13.9  เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อด้านหลัง 1.6 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898