ข้องอZX 5.5 90 องศา รัศมี 275 (High pressure) EVERDIGM

Product Code:  C02-0008E
S/N:  H9040028

ความยาวท่อด้านบน 50 เซนติเมตร
ความยาวท่อด้านล่าง 26.5 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 17.5  เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.6  เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 2.6 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898