ข้องอZX 5.5 90 องศา รัศมี 1000 (High pressure)

Product Code:  C02-0007
S/N:  051808000 ,H2190116

ความยาวท่อด้านบน 156 เซนติเมตร
ความยาวท่อด้านล่าง 132 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 17.5  เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.6 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 2.5 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898