ข้องอZX 5.5  45 องศา รัศมี 1000 (High pressure)

Product Code:  C02-0006
S/N:  282199001,H2190118

ความยาวท่อด้านบน 76 เซนติเมตร
ความยาวท่อด้านล่าง 64.5 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 17.5  เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.6 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 2.6 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898