ข้องอSK 45 องศา

Product Code:  C02-0004
S/N:  057596004

ความยาวท่อด้านบน 26.5 เซนติเมตร
ความยาวท่อด้านล่าง 15.5 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 14.8  เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.3 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 1.4 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898