ท่อส่งปูน 6 ม.หนา 4.1 ม.(ไม่มี Flange) Low Pressure

Product Code:  C01-00031
Size:  13.3cm x 6 m

ความยาวท่อ 6  เมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 13.3 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.4 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 4.1 มิลลิเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898