ท่อยาง 3 เมตร 2 หัว

Product Code:  C01-0008
S/N:  234649005

ความยาวท่อ 3 เมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 14.8 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.4 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 1.2 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898