ท่อส่งปูน 3 ม.หนา 7 มม. EVERDIGM

Product Code:  C01-00012E
S/N:  182-00083D2
Size:  14.8cm x 3 m

ความยาวท่อ 3 เมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 14.8 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.3 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 1.2 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898