กรองโซล่า HINO 23401-1080 BF-134

Product Code:  F02-0016

ความกว้าง 10.00 เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 5.00 เซนติเมตร
ความสูง 10.30  เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898