หน่วยงาน บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลคลองหลวง

11/09/2017 | 4587

ลักษณะงาน เทพื้นบ่อ ยอดเทประมาณ  70  คิว