หน่วยงาน บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลคลองหลวง

11/09/2017 | 3732

ลักษณะงาน เทพื้นบ่อ ยอดเทประมาณ  70  คิว