งานเทสะพาน ที่อบต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

08/09/2017 | 198632

รถปั๊ม P-0051
ยอดเทประมาณ  20 คิว