พ่นช๊อตกรีต ด้วย STEP120

03/08/2017 | 5665

                  ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ลูกค้า จ.ภูเก็ต มีงานพ่นช๊อคกรีต กันดินถล่มได้เช่าเครื่อง STEP120 พร้อมโม่ ของเราไปทำงาน เนื่องจากงานเร่งต้องการให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น เครื่อง STEP120 ทั้งผสมและพ่น   ทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี