ทีมบริการหลังการขายเข้าตรวจเช็คตามแผนรายเดือนกรกฎาคมให้ลูกค้าที่หน้างานบางปะอิน

27/07/2017 | 270954

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทีมบริการหลังการขาย บจก.พี แมช โปร เข้าตรวจเช็คระบบการทำงานของปั๊มยิงคอนกรีต ขณะปฏิบัติงานจริง ที่โรงงานมินิแบร์พระอินทร์ราชา ตามแผนงานบริการหลังการขายหลังส่งมอบ เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ และเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า