ทีมบริการหลังการขายเข้าตรวจเช็คตามแผนรายเดือนให้กับลูกค้า

211015

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทีมบริการหลังการขาย บจก.พี แมช โปร เข้าตรวจเช็คระบบการทำงานของปั๊มยิงคอนกรีต ขณะปฏิบัติงานจริง ตามแผนงานบริการหลังการขายหลังส่งมอบ เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ และเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า