Customer Service หน้างานประตูน้ำพระอินทร์

4063

ทีมบริการหลังการขาย บจก.พี แมช โปร เข้าแผนตรวจเช็ครายเดือนให้ลูกค้า ที่ หน้างานประตูน้ำพระอินทร์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของรถปั๊มคอนกรีต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และความสะอาดภายในฮอปเปอร์



ตรวจเช็คสภาพตู้ไฟฟ้าปั๊ม



ตรวจเช็คระบบระบายความร้อนออยคลูเลอร์



ตรวจเช็ครอบเครื่องยนต์ปั๊มคอนกรีต



ตรวจเช็ครอบเครื่องยนต์ปั๊มต่ำสุด



ตรวจเช็คหาความผิดปกติของกระบอกพลังเยอร์



ตรวจเช็คหาความผิดปกติของกระบอกพลังเยอร์



ตรวจเช็คแรงดันไฮดรอลิกปั๊มชาร์ทแอคคิว



ตรวจเช็คแรงดันไฮดรอลิกไลน์คอลโทรล



ตรวจเช็คบล็อคคอนโทรลบูม