ทดสอบ GX19,GX21 พ่นแลคเกอร์งานไม้

09/05/2017 | 5020

                        ขอขอบพระคุณ อ.ณรงค์ แห่ง สถาบันอาคารเขียวไทย ที่มีแนวคิด พัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และคำนึงถึงชุมชน ที่ได้ให้โอกาส ทีมงาน เครื่องพ่นสี GRACO GX21,GX19 เข้าทดสอบการใช้งาน โดยใช้เครื่อง พ่นแลคเกอร์ในงานไม้ เมื่อ ต้น พ.ค. 60 ที่ผ่านมา