ทีมบริการลูกค้า IM เข้าทดสอบเครื่องพ่น Skim coat

5714

มี.ค. 60 ที่ผ่่านมา ทีมบริการลูกค้า IM เข้าทดสอบเครื่องพ่น Skim coat ณ.อาคารโรงกลั่น IRPC จ.ระยอง โดยใช้เครื่อง GRACO MARK X ซึ่งเป็นเครื่องพ่น ระบบ Airless Spray สามารถพ่นสกิมโค๊ท ได้เร็วแรง ถูกใจลูกค้าจริงๆ