บริการเปลี่ยนท่อยางปลายบูม Placing Boom ดูแลการใช้งานเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ โดยทีมงานมืออาชีพ

31/10/2022 | 1503

ทีมงานฝ่ายศูนย์บริการ ให้บริการตรวจเช็ค Maintenance Placing Boom อยู่เสมอ เมื่อพบการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ หรือ ชิ้นส่วนที่เริ่มมีการทำงานความผิด ทีมงานจะทำการแก้ไข หรือ เปลี่ยนทันที เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%