เครื่องพ่นสกิมโค๊ท รุ่น PRO650 พ่นบางลงบนอิฐก่อในช่องลิฟท์ !!!!

06/05/2020 | 4695

พ.ค. 63 นี้ เราพบลูกค้า ใช้เครื่องพ่นสกิมโค๊ท รุ่น PRO650 ของเรา พ่นบางลงบนอิฐก่อในช่องลิฟท์ เพื่อเก็บงาน ทำให้งานช่องลิฟท์ เก็บงานได้รวดเร็ว สวยงาม นับเป็น การประยุกต์ การใช้งานและยกระดับงานให้มีความรวดเร็วโดยที่ยังคงได้ผลงานมีคุณภาพ และสวยงาม