รถปั๊มคอนกรีต PST ปั๊มลาก Line Pump เทศาลาวัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี

24/03/2020 | 1862

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มลาก Line Pump   เทศาลาวัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี