ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทพื้นลานจอดรถโรงงานสยามคาทไนลอน อำเภอสามโคก

10/10/2019 | 2182

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
หน่วยงาน ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทพื้นลานจอดรถโรงงานสยามคาทไนลอน อำเภอสามโคก