ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทคาน บ้านพักอาศัย คลองควาย

30/06/2019 | 2660

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทคาน บ้านพักอาศัย คลองควาย