งานพ่นสีองค์พระ ขนาดใหญ่ ของหลายๆวัด ล้วนใช้เครื่องพ่นสี GX21

21/03/2019 | 3126

สัปดาห์ที่ผ่านมาของ มี.ค. 2562 เข้าส่งเครื่องพ่นสี GX19 ที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี พบว่า ที่นั่นมีเครื่องพ่นสีของเราหลายตัว และ หากมองย้อนไป งานพ่นสีวัด งานพ่นสีองค์พระ ขนาดใหญ่ ของหลายๆวัด ล้วนใช้เครื่องพ่นสี GX21 ,GX19 ของเราเป็นส่วนใหญ่