เติมเต็มพื้นที่เป็นบ่อโพลง ตลอดจนใช้พ่นปูนฉาบ และพ่นสกิมโคีทได้อย่างอเนกประสงค์ เครื่อง Small50

21/03/2019 | 2776

ลูกค้ารายนี้ เช่าเครื่อง Small50 รับงานเกร้าท์ปูนนอนชิ้งค์ สำหรับการซ่อมแซมสะพาน เติมเต็มพื้นที่เป็นบ่อโพลง ตลอดจนใช้พ่นปูนฉาบ และพ่นสกิมโคีทได้อย่างอเนกประสงค์ เมื่อเช่าใช้งาน จนมั่นใจ ก็ถึเวลาตัดสินใจซื้อเป็นของตัวเอง ... ขอบพระคุณ ครับ