รถปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทผนัง

20/11/2018 | 3281

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทผนัง