รถปั๊มคอนกรีต PST ปั๊ม 32 เมตร เทพื้นโรงงาน ข้างวัดสุธาวาส จังหวัดปทุมธานี

21/08/2018 | 3474

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทพื้นโรงงาน ข้างวัดสุธาวาส จังหวัดปทุมธานี