Switch fork with switch rod,pos 36

ก้ามปูพร้อมแกน

Product Code:  G02-0111
S/N:  065644003, 042546004

ความยาว 33-30  เซนติเมตร
ความกว้าง 17.00  เซนติเมตร
ความโตปากด้านล่าง 9.60    เซนติเมตร
ความโตด้านในปากด้านล่าง 7.10 เชนติเมตร
ความโตของแกนเหล็ก 1.50 เซนติเมตร
ความโตของเกลียว 1.00 เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898