ประกับรัดท่อมีฐานยึดน็อต SK-H 5.5 (Low Pressure)

ท่อรีดิวส์ 1200 mm EVERDIGM

Product Code:  C03-00052E
S/N:  H2990234

ความยาวระหว่างหัวถึงท้ายประกับ 27 เซนติเมตร
ความยาวระหว่างตัวประกับ 19.5 เซนติเมตร
ควาวกว้างด้านในประกับ 14.2 เซนติเมตร
ความกว้างด้านในร่องประกับ 2.8  เซนติเมตร
ความหนาด้านบนตัวประกับ 2.5  เซนติเมตร
ความหนาด้านในตัวประกับ 5  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898