กรองอากาศลูกนอก+ลูกใน เครื่อง Doosan 600-181-6740 HM

Product Code:  F02-0067

ความกว้าง (ลูกนอก) 22.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน (ลูกนอก) 13.50  เซนติเมตร
ความสูง (ลูกนอก) 44.00  เซนติเมตร
ความกว้าง (ลูกใน) 13.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน (ลูกใน) 10.00  เซนติเมตร
ความสูง (ลูกใน) 41.50  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898