กรองอากาศลูกนอก Model.FL8JTKA Chassis NO.14387 Engine NO.JO8E-UEH22991 R/A

Product Code:  F02-0065

ความกว้าง 23.50  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 12.50  เซนติเมตร
ความสูง 41.00  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898