1-87616009-0 ใส้กรองอากาศลูกใน FYH

Product Code:  F02-0057
S/N:  1-87616009-0

ความกว้าง 16.80  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 13.50  เซนติเมตร
ความสูง 44.50  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898