1-87616006-0 ใส้กรองอากาศลูกนอก FYH

Product Code:  F02-0056
S/N:  1-87616006-0

ความกว้าง 28.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 17.00  เซนติเมตร
ความสูง 45.50  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898