1-87616007-0 ใส้กรองอากาศลูกนอก FTR

Product Code:  F02-0055
S/N:  1-87616007-0

ความกว้าง 23.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 13.00  เซนติเมตร
ความสูง 36.00  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898