1-87616010-0 ใส้กรองอากาศลูกใน FTR

Product Code:  F02-0054
S/N:  1-87616010-0

ความกว้าง 13.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 11.00  เซนติเมตร
ความสูง 34.50  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898