กรองอากาศ. nissan UD CW430 (นอก+ใน)

Product Code:  F02-0041

ความกว้าง (ลูกนอก) 27.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน (ลูกนอก) 16.50  เซนติเมตร
ความสูง (ลูกนอก) 38.00  เซนติเมตร
ความกว้าง (ลูกใน) 16.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน (ลูกใน) 13.50  เซนติเมตร
ความสูง (ลูกใน) 35.50  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898