กรองเครื่องเหล็ก ME130968 F (BO-205)

Product Code:  F02-0028
S/N:  130968F

ความกว้าง 12.50  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 4.00 เซนติเมตร
ความสูง 20.50  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898