กรองน้ำมันเครื่อง BO149

Product Code:  F02-0025

ความกว้าง 10.30 เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 5.00 เซนติเมตร
ความสูง 17.50  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898