กรองโซล่าดอยส์ลูกเล็ก 01174423

Product Code:  F02-0017
S/N:  1174423

ความกว้างส่วนท้าย 7.10  เซนติเมตร
ความกว้างส่วนหัว 7.50  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 1.50 เซนติเมตร
ความสูง 11.20  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898