กรองโซล่า BF-130 (1P2299)

Product Code:  F02-0015

ความกว้าง 9.80  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 2.50  เซนติเมตร
ความสูง 17.00  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898