กรองเครื่องเล็ก UD CW430 15274-99385L (BO-116)

Product Code:  F02-0002

ความกว้าง 12.70 เซนติเมตร
ความสูง 16.00  เซนติเมตร
ความกว้างรอบใน 6.00  เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898