ปั๊มลาก Line Pump เทพื้นรอบอาคาร BIG C จังหวัดปทุมธานี

13/09/2017 | 287996

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน เทคอนกรีต                                         
  ปั๊มลาก Line Pump  เทพื้นรอบอาคาร BIG C  จังหวัดปทุมธานี