ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร โรงเรียนหอวังปทุมธานี

13/09/2017 | 282716

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร โรงเรียนหอวังปทุมธานี