งานบริการ Placing Boom สำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ในพื้นที่ ที่มีการก่อสร้างหลายอาคารในโครงการเดียวกัน เขตกรุงเทพมหานคร

28/08/2017 | 280005